Cross-vCenter vMotion


Normalt kan man ikke lave vMotion mellem vCentre uden ‘shared SSO’, men det er der nu et par forskellige løsningsmodeller på:

https://labs.vmware.com/flings/xvc-mobility-cli (Java)

http://www.virtuallyghetto.com/2016/05/automating-cross-vcenter-vmotion-xvc-vmotion-between-the-same-different-sso-domain.html (PS)

That might come in handy.

-A