Cisco 7600-S


Cisco har annonceret en række nye produkter på 7600-serien, der viser, at 7600 ikke længere skal være ‘bare det samme’ som Catalyst 6500…

Først og fremmest er der nye chassis’er, nemlig 7600-S, tidligere kendt under kodenavnet Infinity. De kommer i første omgang i en 6-slot og en 9-slot udgave, og opdateringerne ift. de ‘gamle’ 7606 og 7609 minder lidt om dem, der kom til 6500 med E-chassiserne, nemlig primært relateret til strøm og køling.

Der er også nogle forbedringer ift. supervisor-failover, der kan laves hurtigere på de nye chassis’er, og der vil givet komme ting i fremtiden, de kun kan lave på S-chassis’erne. Et relativt safe bet er fx, at 100G kun vil blive understøttet på de nye chassis’er.

Som det fremgår af billederne har en 7606-S ikke PSU’erne foran, som en 6506 har det, og derfor er den kun 7 RU høj, og kan ikke dele PSU’er med 7609. Sådan har det dog ‘altid’ været på 7606. Det er ikke nyt for 7606-S.

Priserne skulle blive de samme som non-S, og så er der måske ikke så meget grund til at købe de gamle. Et issue kunne være, at 7609-S ikke supporterer 3000W PSU’er. Det er pt. kun 4000W og 6000W. Og så er der hele historien med software…

S-chassis’erne bliver supporteret i den software, der kaldes Barracuda (12.2 SRB). De vil ret sikkert ikke blive supporteret i 12.2 SX train, så de er et af de første tegn på, at det ikke er ligegyldigt, om man vælger 6500 eller 7600. Og man kan altså løbe ind i, at man har moduler, der kun virker med 12.2 SX og et chassis, der kun virker med 12.2 SR. Æv.

Jeg har også set en 3-slot (7603-S) på slides, men den er der ingen data på endnu, og for 4-slot er 7604 in all practical sense en 7604-S, og skulle altså kunne få de samme features. Den hedder det dog ikke, og kommer tilsyneladende heller ikke til det.

Chassis’erne skulle shippe i starten af året. Nogle steder siger de “Q1”, andre “1H”… Man kan håbe, Q1 er for 7606-S og 7609-S og 1H er for 7603-S.

-A