Catalyst 6500 - Supervisor 32 R.I.P.


Supervisor 32 og diverse bundles er annonceret End of Sale og End of Life.

Man kan på switch-siden få meget bedre performance og lavere pris i en Catalyst 4500 med Sup7, eller man kan gå op på Sup720-10G eller Sup2T, hvis man fx har brug for MPLS, eller har behov for support af eksisterende Catalyst 6500-moduler.

Supervisor 32 bruges som bekendt også nogle steder i Cisco 7600, og der er det oplagte alternativ RSP720.

-A